Európska komisia

Financovanie projektu

Consumer Classroom je webový portál financovaný EÚ pre učiteľov v celej EÚ, ktorý slúži ako zdroj pre vzdelávanie spotrebiteľov. Čítajte viac

Útvary (GR)

GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru
Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie
Komunikačné siete, obsah a technológie

Európska komisia
pozrite viacZatvoriť


7dagencirculair

Informaţii
0
pridať
0
Predmet: Občianska náuka, Ekonomika, Štúdium sociálnych vied, Iné
Jazyk EÚ: Nederland
Téma: Udržateľná spotreba, Zaužívané postupy v oblasti reklamy a marketingu
Vek: 12, 13, 14, 15
Formát: .pdf
Vytvorené: 06/2016
Typy : Pripravený na použitie
Aktualizované: 06/2016
Pôvod:
Holandština
Cena: Bezplatne

Potrebujete tento zdroj preložený?

Použiť prekladač Google:
Preložiť
Alebo nájdite človeka, ktorý vám ho preloží! 0 žiadostí - treba ešte 10
Vyžiadať preklad

Hoe leggen wij uit wat circulaire economie is aan kinderen? En is dit belangrijk? In de volwassen wereld spreken overheid en bedrijfsleven zich meer en meer uit over duurzaamheid en formuleren zij ambities voor een volledig circulaire economie. In september 2016 heeft de Rijksoverheid het Rapport Nederland Circulair in 2050 gepubliceerd. Vóór 2050 moet een (volledig) circulaire economie zijn bereikt. Degenen die daar een grote bijdrage aan moeten leveren zitten nu nog op school.7DagenCirculair is een lesprogramma voor (basis)scholen. Gedurende 7 dagen maken kinderen op een actieve manier kennis met de circulaire economie, de mogelijkheden binnen deze economie en gaan ze concreet aan de slag met circulaire ondernemers en met Warenhuisje. Er zijn kant-en-klare lesbrieven over verschillende thema's. Opdrachten (pdf), kwissen, links naar video's en instructies voor de docent (pdf).  

Zhodnotiť:
0
No votes yet
Prehodnotiť:
Napísať hodnotenie
Použite tento zdroj na vytvorenie vlastnej lekcie
O autorovi
Rieta Aliredjo
Obľúbený autor
Zobraziť zdroje

Typ autora
Verejná inštitúcia
Učiteľom obľúbené
0 1 učiteľ(-ia) si to obľúbil(-i)
Napísať hodnotenie
Predmet*
Zostáva @maxim znakov
Komentár*
Zostáva @maxim znakov
Potrebujete pomoc? Pozrite si našu nápovedunápovedu
Úspech
Hodnotenie bolo úspešne odoslané
You are about to delete the topic.
Would you like to...
You are about to delete the review.
Would you like to...
Vyžiadať si preklad človekom

Please select the language for which you need the translation
Jazyk EÚ
Request Human Translate
Your request for translation has been saved
Chyba
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request
We are sorry but i cannot execute your request. Unknown error occurred
Potvrdiť akciu
Are you sure you want to approve the resource?
Are you sure you want to reject the resource?
Are you sure you want to delete the review?
SPäť NA ZAčIATOK
Informaţii
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred
Comment Report
Potrebujete pomoc? Pozrite si našu nápovedunápovedu