Európska komisia

Financovanie projektu

Consumer Classroom je webový portál financovaný EÚ pre učiteľov v celej EÚ, ktorý slúži ako zdroj pre vzdelávanie spotrebiteľov. Čítajte viac

Útvary (GR)

GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru
Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie
Komunikačné siete, obsah a technológie

Európska komisia
pozrite viacZatvoriť


Súťaž pre školy organizovaná webovou lokalitou Consumer Classroom, ročník 2016

Please note that only votes accompanied by a valid email address will be counted. All votes submitted with an auto-generated email address are invalid and will be removed.
Do súťaže sa môžu zapojiť stredné školy (žiaci vo veku 12-18 rokov) v celej Európskej únii od 10. októbra 2016 do polnoci 17. marca 2017 (stredoeurópskeho času)
 
Zúčastnite sa nášho štvrtého ročníka Medziškolskej súťaže na tému:
Inteligentní spotrebitelia energie
 
Dnešní žiaci sú oboznámení s celosvetovým bojom proti klimatickým zmenám a úsilím o vybudovanie udržateľného sveta. Veľa z nich patrí v boji proti tejto svetovej výzve medzi rozumných spotrebiteľov, ktorí sa naučili minimalizovať množstvo odpadu a šetriť vodou. Uvedomujú si však, aký vplyv majú ako spotrebitelia energie?
 
Energia je všade. V dnešnom svete sa mladí ľudia nestanú rozumnými spotrebiteľmi, pokiaľ sa nenaučia znížiť svoju spotrebu energie. Príležitosť k úsporám predstavujú dopravné prostriedky (automobil, vlak, bicykel, motocykel), kúrenie alebo chladenie v domácnosti, používanie osvetlenia v školách alebo sprchovanie či dlhé kúpanie. Úspory energie tiež závisia od domácich spotrebičov, ktoré sa rozhodneme používať. V prípade mladých ľudí ide najmä o elektrické spotrebiče (mobilné telefóny, slúchadlá, tablety a počítače).
 
Politika energetickej únie a boja proti klimatickým zmenám patrí medzi najdôležitejšie priority Európskej komisie. Vo februári 2015 predstavila Európska komisia rámcovú stratégiu pružnej energetickej únie s výhľadovou politikou boja proti klimatickým zmenám (Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy). Vo vzťahu k spotrebiteľom táto stratégia zahŕňa jasnú a účinnú legislatívu na ochranu práv spotrebiteľov a tiež revíziu smernice o energetických štítkoch, ktorá je novým pracovným programom „ekodizajnu“ zameraným na zabezpečenie jednoduchého a voľného prístupu k údajom o spotrebe energie v reálnom čase a z minulosti. Z dlhodobého hľadiska je cieľom energetickej stratégie do roku 2050 (2050 Energy Strategy) prebudovať energetickú sústavu (znížením emisií skleníkových plynov o 80 až 95 %). 
 
Stratégia tiež usiluje o to, aby mali spotrebitelia lepšiu kontrolu nad výdavkami za energiu a aby ich mohli lepšie predvídať (čo prispeje k ochrane životného prostredia a ušetrí peniaze), a o zlepšenie zabezpečenia energetických dodávok pomocou národných zdrojov.
 
V tomto duchu by sa mali mladí ľudia naučiť, že ich každodenné správanie má vplyv na spotrebu energie a v širšom kontexte aj na celosvetovú udržateľnosť spotreby a  na boj proti klimatickým zmenám. 
 
Webová lokalita Consumer Classroom vytvorila najlepší vzdelávací nástroj o energii, ktorý vám pomôže predstaviť túto tému vašim študentom. Ak chcete nástroj zobraziť a zvoliť uprednostňovaný jazyk, kliknite TU.
 

Súťažná úloha

V priebehu tohto projektu prekročíte hranice svojej triedy – budete musieť spolupracovať s inou európskou školou! Pomocou nástrojov na stránke Consumer Classroom sa môžete spojiť s partnerskou školou v Európe, s ktorou môžete vytvoriť a podeliť sa o medzikultúrnu skúsenosť v oblasti vzdelávania.
Využite výhody online komunity učiteľov na webovej lokalite Consumer Classroom a vybudujte silný a nadšený tím! „Všetci za jedného a jeden za všetkých!“ 
 

Celá úloha pozostáva z troch fáz:

S vašou pomocou študenti zadefinujú úlohu spotreby energie v boji proti klimatickým zmenám a za udržateľnú spoločnosť.
 
Študenti z oboch tried budú potom pozvaní, aby sa navzájom poinformovali a porovnali svoje každodenné správanie v roli spotrebiteľov energie z hľadiska dopravy (napríklad používanie automobilu rodičov), kúrenia a chladenia, tepelnej izolácie, osvetlenia, používania vody (kúpanie, umývanie a zalievanie záhrady), energetickej účinnosti domácich spotrebičov alebo dokonca elektrických spotrebičov (vrátane mobilných telefónov, slúchadiel, tabletov a počítačov) atď.
 
Potom čo študenti z oboch tried zmerajú svoju uhlíkovú stopu, podelia sa o svoje zistenia a spoločne vytvoria online nástroj na určenie spotreby energie pre mladistvých. Tento online nástroj by mali vytvoriť vaši študenti a mal by sa zamerať na vlastné problémy študentov. Mal by im tak pomôcť zmerať a znížiť ich uhlíkovú stopu. Toto je jedinečná príležitosť pre tvorivosť!
 • Očakávané vlastnosti online nástroja:
  • Mal by obsahovať kalkulačku spotreby energie pre mladistvých.
  • Mal by ponúkať konkrétne tipy a opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy mladistvých.
 • Očakávané podoby online nástroja:
  • Očakáva sa, že online nástroj bude ako celok tvorený webovou stránkou.
  • Táto webová stránka by mala obsahovať najmenej 3 nasledujúce formáty:
   • Krátke video (max. 3 minúty) vrátane nakrúteného funkčného hrania 
   • Informačná grafika
   • Fotografická prezentácia
   • Animácia
   • Zvuk
   • Online kvíz
Pretože študenti budú spolupracovať s inou krajinou, odporúča sa, aby navzájom porovnali svoje kultúrne špecifiká a venovali zvýšenú pozornosť úsporám nákladov a bezpečnosti v domácom prostredí a aby svoje zistenia a výsledky uvádzali v kontexte projektu.       
                                       
S potešením vás pozývame do našej súťaže, ktorá vašim študentom ponúka príležitosť prezentovať ich vlastné nápady, ako sa stať inteligentnými spotrebiteľmi energie a ako výrazne podporiť boj proti klimatickým zmenám a za udržateľný svet. 
 

Aké sú ceny?

 

Prvá cena:

Dvojdenný výlet do Bruselu pre projektový tím, návšteva európskeho hlavného mesta a najmä hlavných inštitúcií Európskej únie. Víťazný projekt bude prezentovaný na webovej stránke Consumer Classroom.
 

Projekty, ktoré postúpili do užšieho výberu:

Výber jedného kusu vybavenia pre víťaznú triedu/školu.
 

Ďalšie ceny:

Čestné uznanie od Európskej komisie za účasť v súťaži.  
 

Aké sú najdôležitejšie dátumy v medziškolskej súťaži?

Registrácia projektových tímov a podávanie projektov:  10. októbra 2016 až 17. marca 2017
Zaradenie návrhov do užšieho výberu odbornou porotou: : 21. marca až 7. apríla 2017
Hlasovanie o najlepšie medziškolské projekty, ktoré postúpili do užšieho výberu:: 17. až 26. apríla 2017
Oznámenie víťaza súťaže a výsledkov: 12. mája 2017
 

Pustite sa do toho!

Navštívte stránku http://consclass.eu/2dFOcE5 a zapojte sa do medziškolskej súťaže! 
 

Tím stránky Consumer Classroom vám želá veľa šťastia!

Vytvoriť lekciu

Prejsť na fóra...

SPäť NA ZAčIATOK
Informaţii
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred