Europeiska kommissionen

Finansiering av projektet

Consumer Classroom är en webbplats som finansierats av EU för att lärare i hela EU-området ska få tillgång till resurser för att undervisa i konsumentkunskap.Läs mer

Generaldirektorat

GD Hälso- och konsumentfrågor
GD Utbildning och kultur
GD Forskning och innovation
Kommunikationsnät, innehåll och teknik

Europeiska kommissionen
Se merStäng


Consumer Classrooms skoltävling 2016-2017

Tävlingen är öppen för högstadie- och gymnasieskolor (elever i åldrarna 12-18 år) i hela EU-området från 10 oktober 2016 till 17 mars 2017, midnatt, (centraleuropeisk tid)
 
Delta i den fjärde upplagan av Inter-skoltävningen den:
Smarta energikonsumenter
 
Nuförtiden är dina elever medvetna om den globala kampen mot klimatförändring för en mer hållbar värld. Många av dessa är kloka konsumenter i kampen mot denna utmaning för världen och de har lärt sig hur man minimerar slöseri och sparar vatten.  Men är de medvetna om sitt genomslag som energikonsumenter?
 
Energi finns överallt! I själva verket kommer inte våra unga människor att bli kloka konsumenter om de inte lär sig att förbättra sin energikonsumtion. Det ligger i våra sätt att transportera oss(bil, tåg, cykel, motorcykel), hemma när vi väljer hur vi skyddar oss mot värmen eller kylan, i skolan när vi tänder ljuset eller till och med under semestrar när vi duschar eller tar långa bad. Energieffektiviteten beror också på de hushållsapparater vi väljer och, särskilt för unga människor, på vår användning av elektriska apparater (inklusive mobiltelefoner, hörlurar, surfplattor och datorer).
 
Energiunion och klimatförändringsriktlinjer är en av de viktigaste prioriteterna för den Europeiska kommissionen. I februari 2015 presenterade Europeiska kommisssionen en ramstrategi för en hållbar energiunion med framåtblickande rikltlinjer för klimatförändringen. Med avseende på konsumenterna omfattar denna strategi en tydlig och effektiv konsumentskyddslagstiftning liksom en revidering av Energimärkningsdirektivet, en ny arbetsplan för ekodesign för fri åtkomst till realtidsdata och historisk energikonsumtion. I det längre loppet är målet för 2050 års energistrategi att omvandla energisystemet (genom att minska emissioner av växthusgaser från 80 till 95%).
 
Den syftar även till att hjälpa konsumenterna genom att göra utgifterna för energi lättare att kontrollera och förutse( och hjälper därmed miljön och spar pengar) och genom att öka energisäkerheten genom inhemsk försörjning
 
Inom ramen för detta ska ungdomarna lära sig att deras dagliga beteende har inverkan på energikonsumtion och mera brett på den globala hållbara konsumtionen och kampen mot klimatförändring.
 
Consumer Classroom har skapat den bästa lärosatsen om energi för att hjälpa dig att presentera detta tema för dina elever! Klicka HÄR för att få tillgåmng till det och välja önskat språk!
 

Tävlingsövning

Det här projektet tar dig ut ur klassrummet – du ska samarbeta med en annan skola i Europa! Genom att använda verktygen på Consumer Classroom:s webbplats kan du ta kontakt med en partnerskola i Europa för att skapa och dela interkulturellt lärande. 
Dra fördel av Consumer Classrooms onlinegrupp för att bygga ett starkt och entusiastiskt lag! "Alla för en och en för alla"!
 

Övningen kommer att bestå av tre stadier:

Med din hjälp kommer eleverna att definiera energikonsumtionens roll i kampen mot klimatförändring i riktning mot mer hållbara samhällen.
 
Sedan bjuds elever från båda klasserna in att dela med sig av och hantera sitt dagliga beteende som energikonsumneter vad gäller rörlighet (t.ex. deras föräldrars bilanvändning), uppvärmning och kylning, väremeisolering, belysning vattenanvändning (bad, tvätt och trädgård), energieffektivitet i hushållsmaskiner och även elektriska anordningar (inklusive mobiltelefoner, hörlurar, surfplattor och datorer) osv.
 
När de har undersökt sitt energifotavtryck samarbetar eleverna i båda klasserna för att tillsammans skapa ett Online Energy Consumprion Kit forTeens. Detta online-verktyg ska skapas av dina elever och rikta sig till dina egna elevers intressen för att hjälpa dem att mäta och förbättra sitt energifotavtryck. Detta är en unik möjlighet att vara kreativ!
 • Förväntade egenskaper i Online Tool Kit:
  • Det ska innehålla en Energy Consumption Calculator for Teens;
  • Dfet ska innehålla konkreta tips och mått för att förbättra ungdomarnas energifotavtryck.
 • Förväntade format för Online Tool Kit:
  • Tool Kit förväntas som helhet vara en websida online;
  • Denna onlinewebbsida ska innehålla minst tre av följande format:
   • Kortvideo ( 3max  minuter, medföljande inspelat rollspel
   • Infografik
   • Fotopresentation
   • Animering  >Ljud
   • Onlineprov
 
Eftersom dina elever kommer att vilja samarbeta med ett annat land uppmanas de starkt att jämföra det specifika i sina kulturer och lägga särsklit märke till kostnadsbesparingar och säkerhet i hemmet och inkludera sina fyndigheter/resultat som projektinnehåll.
                                       
Vi bjuder varmt in till att gå med i vår tävling och låta elevernas idéer presenteras som sätt att vara av betydelse för klimatförändringen och en mer hållbar värld.
 

Vad kan man vinna?

 

Första pris:

En tvådagarsresa till Bryssel för projektgruppen som får besöka EU:s huvudstad och särskilt EU:s viktigaste institutioner. Det projekt som vinner kommer att presenteras på Consumer Classroom:s webbplats.
 

Projekt på korta listan:

Möjlighet att välja en utrustningsartikel till sin klass/skola.
 

Deltagarintyg:

Diplom från Europeiska kommissionen för att ha deltagit i tävlingen. 
 

Vilka är de viktiga datumen för Inter-skoltävlingen?

Registrering av projektgrupper och inlämning av projekt:  10 oktober 2016 till 17 mars 2017
Kort-lista med förslag från expertjuryn:  21 mars till 7 april 2017
Röstningssession för  bästa mellanskole projekt på korta listan: 17 april till 26 april 2017
Tillkännagivande av tävlingens vinnare och resultat:  12-May-17
 

Sätt i gång nu!

Gå till http://consclass.eu/2dDQHEl och delta i Inter-skoltävlingen! 
 

Consumer Classroom-teamet önskar dig lycka till!

Hur deltar man i tävlingen?

Bilda en projektgrupp

Du behöver först bilda ett projektlag med en annan europeisk skola/klass som finns på Consumer Classrooms webbplats. Projektlaget måste bestå av minst två klasser/elevgrupper från olika EU-länder och registrera sig för deltagande i tävlingen senast 17 mars 2017.  Du kommer inte att ha rätt att delta utan att ha minst en partnerskola från ett av EU:s medlemsländer så börja leta efter en partner redan nu! 

Som hjälp för att hitta en skola i ett annat land har Consumer Classroom en lista över skolor, som är intresserade av att delta, på forumet och på sidan för Inter-skolprojekt. Ta en titt där eller för in era uppgifter så att någon kan hitta er klass:

Välj dina resurser för Energi

När du har bildat en grupp börjar samarbetet! Titta tillsammans med klassen igenom vår databas med resurser tillsammans med din klass och dina partner för att välja ut och lära mer om de frågeställningar som intresserar er med utgångspunkt från temat. Nu kan ni koncentrera er på att föra fram er egen syn på saken.  

För att hjälpa er med detta erbjuder Consumer Classroom er  verktyg som:

 • Lärossats om Energi;
 • ”Mina samlingar”, där du kan gruppera och spara de resurser som du vill använda;
 •  ”Det avancerade lektionsverktyget”, med vilket du kan skapa multimedialektioner med många visuella inslag, och;
 • ”Min klass”, som du kan använda till att dela resurser och lektioner med hela din elevgrupp, samt hålla dem uppdaterade om projektet genom att skicka meddelanden till deras anslagstavla på nätet. . 

Dessa verktyg kommer att hjälpa dig mycket när du vill koordinera ditt arbete med den andra skolan i Europa.

Samarbeta

Nu vet dina elever och din/dina partnerklass(er) mer om mervärdet i och möjligheterna att skapa ett intressant och komplett projekt. Uppmuntra dina elever att diskutera, att samarbeta och kontakta ofta er partnerskola i det andra landet på regelbunden basis. Genom att samarbeta nära med partnerskolan kan man få fram nya  perspektiv och idéer till ämnet, eftersom den skolan kommer från en annan miljö och kultur. Därutöver bör projektspråket bestämmas gemensamt i projektgruppen. Förslag kan skickas in på EU:s samtliga officiella språk. Projektgruppen ska komma överens om vilket språk de ska använda i projektet. Om du letar efter en partnerskola på vår webbplats ska du specifiera vilket/vilka språk du föredrar, så att andra skolor lätt kan hitta dig.

Färdigställ ditt projektbidrag

Bidrag till prokektet måste anmälas genom Consumer Classrooms webbplats före 17 mars 2017.
 
Varje projekt måste innehålla: 
 • en lista över projektgruppens medlemmar för båda klasserna (lärare och elever),
 • en kort beskrivning av projektet på engelska), 
 • en kort beskrivning av  det samarbete som ägt rum och Consumer Classrooms pedagogiska resurrs(er) som använts (på engelska), 
 • en Online Tool Kit (webbsidesformat) som inkluderar en Energy Consumption Calculator for Teens och tips/mått för minst 3 format från följande lista: en kortvideo (max 3 minuter ), inklusive inspelat rollspel, en infografik, en fotopresentation, en animering, ljud och och onlineprov
 • en kort sammanfattning av de förutsedda informationsaktiviteterna  för att informera om ditt projekt (till exempel genom egna medieberättelser, kontakter med lokala medier eller informationsaktiviteter på dina skolor (på önskat språk).
 
Projekt som inlämnas utan ett lag bestående av minst en europeisk partnerklass och/eller efter tidsfristen överförs till projektgalleriet på Consumer Classrooms webbplats men kvalifiicerar sig inte för att vinna tävlingen. 

 

Tillåtna format

 • Videobidrag måste vara kortare än 3 minuter och filen får inte vara större än 80 MB. Alla videotyper: animationer, bildmontage etc. accepteras och kan laddas upp på Consumer Classroom:s webbplats. Följande filformat accepteras: avi, wmv, mov, flv, ppt, webbsidor.
 • Multimedialektioner kan fullbordas med hjälp av det avancerade lektionsverktyget som finns på webbplatsen. Alla typer av stöd accepteras: Word, PowerPoint, Prezi Powtoon etc.
 • Bild(er) ska skickas in online i storlek A5 till A0 i JPEG-format tillsammans med bidraget. 

Hur bedöms projekten?

Varje projekt kommer att bedömas:

1)  Först av en jury bestående av europeiska experter inom undervisning och konsumentpolicy.  Juryn kommer att ha en balanserad geografisk representation. 

Bedömningen kommer att göras med utgångspunkt i följande 5 huvudkriterier:

1. Hur väl behandlar ditt projekt temat för tävlingen?  Är det lämpligt för målgruppens ålder? 
5 poäng
2. är den pedagogiska ansatsen tydlig, kreativ och mångfaldig? (lektion tydligt inlärd, användning av minst 3 format bland dem i listan)
poäng
3. Typ av samarbete med partnerklassen (exempel, strategier)
poäng
4. Användning av webbplatsen som en forskningskälla för att utveckla projektet (hitta en partnerskola, använda pedagogiska resurser elller verktyg)  
poäng
5. Potential för att den föreslagna lösningen verkställls vid skolor/i famlijns dagliga liv/ samhälle
poäng

20 projekt kommer att komma med på den korta listan. Denna tröskel kan utökas om det finns projekt som får samma poäng.
Listan över projekt på den korta listan oubliceras på Consumer Classroom innan omröstningsomgången börjar.
 

2) Projekten på den korta listan kommer att visas på webbplatsen under en vecka och omröstning kommer att äga rum på Consumer Classrooms webbplats. Den som tycker att ditt projekt är förtjänstfullt kommer att kunna rösta på det genom projektgalleriet på Consumer Classrooms webbplats. 

Huvudkriterierna för att rösta på ett projekt kommer att vara:
 • Relevans för tävlingens tema,
 • Budskapets tydlighet,
 • Originalitet/innovation i upplägget av ämnet.
 
Din projektgrupp ska berätta om projektet – berätta för familj, vänner och klasskamrater om det. Varje röst räknas! 

Skapa en lektion

Gå till forumen ...

TILLBAKA TILL öVERST På SIDAN
Information
We are sorry but we cannot execute your request. The page was not found.
We are sorry but at this moment you don't have access to execute the request ?
We are sorry but i cannot execute your request. A internal server error occurred